Uzdrawianie świadomości

Proces dochodzenia do tego, kim jesteś

Według Ajurwedy, części Wed poświęconej zdrowiu i zachowaniu pierwotnej równowagi organizmu istnieją cztery poziomy uzdrawiania: leczenie chorób, zapobieganie chorobom, poprawa jakości życia, rozwój świadomości. Wedanta kieruje uwagę na czwarty, najgłębszy poziom. Można go praktykować niezależnie od sytuacji, jest to uzdrawianie totalne.

NA CZYM TO POLEGA?

Uzdrawianie to proces dochodzenia do tego, kim jesteś, do Najwyższej Jaźni. Im głębiej wchodzisz, tym więcej światła doświadczasz. W ten sposób rozpływają się wszelkie Twoje cierpienia.

Zacznijmy od obrazowego wyjaśnienia pojęć. Jaźń to aktor, „ja” to rola. Jesteś aktorem, który wciela się w różne role.

Rolami są np. pozycja społeczna, zawód, stan posiadania, status w rodzinie, ale także ciało i umysł. Umysł jest odzwierciedleniem społeczeństwa w którym żyjesz. Czym zatem jest aktor? Jest wewnętrznym obserwatorem, który obserwuje wszystko inne i doświadcza ról, aby urzeczywistnić siebie.

Przywiązanie do ról powoduje, że w sytuacjach, które im zagrażają lub doprowadzają do ich końca, zaczyna rodzić się napięcie. Im jest mocniejsze, tym większe konflikty mogą być jego następstwem. Zatracenie kontaktu z duchowym wymiarem życia prowadzi do fizycznych i psychicznych cierpień. Powrót do swojej pierwotnej pozycji, czyli do obserwatora, do Najwyższej Jaźni uwalnia z nadmiaru napięć, a tym samym uzdrawia.

uzdrawianie-jaźni

SPOSÓB WYRAZU

Uzdrawianie świadomości to proces, który prowadzi do sprawnej komunikacji pomiędzy Jaźnią, a „ja”. Innymi słowy, mimochodem zaczynamy grać role, które odzwierciedlają poezję duszy, jednocześnie nie przywiązujemy się do nich. Tym sposobem następuje poprawa zdrowia na poziomie cielesnym, ale przede wszystkim zwiększająca się częstotliwość doświadczania spokoju i harmonii. Umysł wycisza się.

Konsultacja ma jedynie nakierować Cię na prawdę, którą odnajdziesz w sobie.

Punktem wyjścia do rozmowy jest brak równowagi, z którym się zmagasz i chcesz to zmienić. Opisz nam zatem jakie są Twoje troski. Taka wiadomość sama w sobie może być bardzo istotnym elementem, który pozwoli Ci zmniejszyć napięcie, my z kolei poznamy lepiej Twoją energię i bagaż, który niesiesz. Zalecamy, by proces uzdrawiania poprzedziła konsultacja oparta o horoskop na podstawie Astrologii Wedyjskiej. Cel jest ten sam, ale wykorzystując jako narzędzie poprzedzające astrologię, będziemy mogli sprawniej przejść pewny pułap. Jeśli nie wziąłeś udziału we wspomnianej konsultacji, to kliknij tutaj: ASTROLOGIA WEDYJSKA i zapoznaj się z opisem.

uzdrawianie-swiadomosci-wyciszanie-umyslu

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Wyślij wiadomość o tytule „Uzdrawianie” na adres: konsultacja@wedanta.pl
W treści napisz z czym się zmagasz, co chcesz wyjaśnić poprzez konsultację.

W odpowiedzi prześlemy proponowany termin i poprosimy o przelew na wskazane przez nas konto. Cena za +/- 1.5 godzinną rozmowę wynosi 300 zł.

Prywatność: Twój adres mail, jak i wszelkie treści zawarte w korespondencji wykorzystamy tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia konsultacji z Tobą.

Top