Wedanta: Himalaje wiedzy o sobie.

Wstęp do rzeczywistości takiej, jaką jest.
Do tego, czego nie można nauczać.

Samopoznanie, bez niego żadne inne poznanie nie istnieje. Poznając siebie, poznajesz rzeczywistość taką, jaka jest, widzisz bez żadnych interpretacji. Umysł wycisza się, przestajesz rozmawiać sam ze sobą, jesteś teraz totalnie tutaj. Nie można się tego nauczyć, ta wiedza jest Tobą. Wedanta nie daje Ci wniosku, wskazuje jedynie przestrzeń, w której to się zdarza, tajemnica zostaje odkryta.

PRZESTRZEŃ

Wnikając do Najwyższej Jaźni, wyzwalasz się z wszelkich pragnień, są one źródłem cierpień. Wolność od pragnień to mądrość. Poznaj narzędzia, które pomagają dotrzeć na kraniec wiedzy o sobie. Pamiętaj jednak, że nie są one niezastąpione, samourzeczywistnienia możesz dostąpić, spacerując po lesie.

ASTROLOGIA WEDYJSKA

Ciało i umysł są integralną częścią świata materii, czas i lokalizacja podczas narodzin współgrają z układem znaków na niebie, który miał wówczas miejsce. Dotyczy to wszystkich istot na Ziemi. Poznając zależności, zrozumiesz lepiej swoją osobowość, potencjał, naturalne skłonności i węzły karmiczne. Uwalniając się z nich, dotrzesz do granicy samorealizacji.

UZDRAWIANIE ŚWIADOMOŚCI

Według Ajurwedy, części Wed poświęconej zdrowiu i zachowaniu pierwotnej równowagi organizmu istnieją cztery poziomy uzdrawiania: leczenie chorób, zapobieganie chorobom, poprawa jakości życia, rozwój świadomości. Wedanta kieruje uwagę na czwarty, najgłębszy poziom. Można go praktykować niezależnie od sytuacji, jest to uzdrawianie totalne.

PUBLIKACJE WEDYJSKIE

Weda, czyli wiedza. Praweda, czyli pierwotna wiedza = prawda. Odkrywając prawdę wyzwalasz się z wszelkich cierpień. Ostateczna wiedza pozwala wyjść poza dualizm umysłu, nie można zrozumieć jej za pomocą logiki. Wiedza, którą się dzielimy, to klucz do drzwi oświecenia. Po przejściu, błogość pojawia się mimochodem, nie da się tego wyrazić słowem.

*Samadhi – głęboka medytacja, odprężenie, napełnienie łaską, błogość. Zjednoczenie się ze światem, wolne od lgnięcia do zjawisk.

OBJAŚNIACZ

Wedanta stanowi niejako podsumowanie Nauk Wschodu, kojarzona jest szczególnie ze zwieńczeniem wiedzy zawartej w mistycznej filozofii Starożytnych Indii. Do tej esencji można dojść, zagłębiając się w pisma wedyjskie, takie jak np. Bhagavad Gita czy Upaniszady, powstało także wiele współczesnych nurtów nauczania, jak i literatura, która próbuje przedstawić omawiane tutaj zagadnienie w jak najbardziej zrozumiały sposób. Nade wszystko należy jednak pamiętać, że ta esencja, ostateczna wiedza, nadracjonalny wymiar znajduje się w Tobie.

Objaśnianie wedanty bez przywiązania do jakichkolwiek dogmatów i uwarunkowań kulturowych stanowi nie lada wyzwanie. Poprzez niniejszą stronę podjął się tego Szczepan Zmarzliński, odnalazł on tutaj klucz do rozwiązania wszelkich swoich trosk. Dzieli się wiedzą, prowadzi indywidualne konsultacje, ale jednocześnie daje do zrozumienia, że komunikacja za pomocą słów przechodzi przez umysł, a ten ze swojej natury jest jedynie częściowym przekaźnikiem prawdy, tak jak chmury przedstawiają jedynie okrojony obraz nieba. Wnikaj głębiej.

Więcej o Szczepanie Zmarzlińskim

Top